اسكای هاوك یك جنگنده بمب افكن تهاجمی سبك وزن و یك نفره می باشد كه سال ها با موفقیت در نیروی دریایی و تفگداران دریایی امریكا و همچنین نیروهای هوایی ....

اسكای هاوك یك جنگنده بمب افكن تهاجمی سبك وزن و یك نفره می باشد كه سال ها با موفقیت در نیروی دریایی و تفگداران دریایی امریكا و همچنین نیروهای هوایی نیوزلنداسراییلمالزیاندونزیسنگاپوركویتآرژانتین ونیروی دریایی استرالیا خدمت نموده است

در اوائل دهه ی ۵۰ میلادی  بود كه هواپیماهای جت عملا پا به منصه ی ظهور گذاشتند ونیروی دریایی ایالت متحده به هواپیمایی جدید با موتورجت داشت تا جایگزینA.1Skyraider نیاز داشت كه این هواپیما می بایست حداقل وزنپیچیدگی و اندازه را می داشت . شركتDouglas Aircraft Corporation (كه بعداMcDonnell Douglas(مكدانلد داگلاس) و بعدها بویینگ)  ماموریت ساخت این هواپیما را یافت.
نتیجه این شد كه هواپیما تنها نیمی از مشخصات درخواستی نیروی دریایی را داشت و نمی توانست اینن ماموریت را به خوبی ایفا كند و این خود عامل طراحی مدل های جدید Skyhawkبود.

ورود به خدمت
نیروی دریایی ایالات متحده قراردادی را در۱۲ ژوئن ۱۹۵۲ امضا كرد و اولین مدل
 
ازA.4ها در ۲۲ژوئن ۱۹۵۴به پرواز درآمدو درسال ۱۹۵۶ به تدریج وارد نیروی
دریایی وگردان تفنگداران نیروی دریایی شد.تولید A.4تا سال ۱۹۷۹ ادامه یافت
 
و از آن ۲۹۶۰ فروند تولید شد كه ۵۵۵ فروند از آنها دونفره بودند.
نیروی دریایی ایالات متحده A.4 را در سال ۱۹۶۷ از گردان های هوایی بیرون
آورد و آنها را در سال ۱۹۷۵به طور محدود  خارج كرد. از A.4تا اواسط سال
۱۹۸۰ میلادی استفاده شد تا این كه با ورود هواپیمای AV.8هاریر از نیروی
دریایی خارج شد. ولی مدل های آموزشی آن بدلیل چالاكی و مانور خوب
همچنان باقی ماندند و در نهایت  به سال ۲۰۰۳بازنشست شدند.
سابقه ی بكارگیری درجنگ:
جنگ ویتنام
جنگ های اعراب با اسرائیل
جنگ كوتاه مدت كویت وعراق
تسلیحات قابل حمل : این جنگنده ی كوچك در بعد موشك های هوابه سطح
می تواند موشك های  بولپاپ وال آی وگابریل را حمل نماید . البته با كمی

تغییر می توان موشك های سایدوایندر را بر روی این جنگنده نصب كرد.
همچنین این جنگنده می تواند راكت انداز و .........وحتی بمب اتمی !!! را هم حمل كند.

مدلها
انواع گوناگونی از این هواپیما ساخته شده است كه عبارتند از:

A.4A
A.4B
﴿با سیستم های جنگ افزار بهبود یافته و قابلیت سوختگیری هوایی(

A.4C
﴿مجهز به رادار احتراز از عوارض زمین در دماغه ای كشیده تر(

A.4E
﴿با قابلیت حمل جنگ افزار بیشتر

TA.4E
﴿نوع آموزشی و دونفره(

A.4F
﴿با سیستم های تهاجمی و الكترونیك پرواز بهبود یافته در كوهان برجسته ی پشت كاناپی(

TA.4F
﴿بدنه ی كشیده تر(

A.4G
﴿برای نیروی دریایی استرالیا با امكان حمل سایدوایندر(

TA.4G
استرالیا

A.4H(
نوع تحویل داده شده به اسرائیل(

TA.4J
﴿نوع ساده شده ی TA.4F‚بدون رادار و سیستم های ناوبری و تهاجمی 0
A.4K
﴿شبیه Fبرای نیوزلند(

A.4L
﴿نوع بهبودیافته ی Cبا موتور نیرومندترو سیستم های الكترونیك پروازی و

 
تهاجمی بهبود یافته در كوهان پشت كاناپی)

A.4M
﴿نوع بهبود یافته ی Fبا موتور نیرومندتركاناپی بزرگتر و كاناپی رزمی ۳۰ درصد بیش تر
A.4KU
﴿كویت
A.4P
وA.4Q(انواع نوسازی شده BوCدر آرژانتین(

A.4S
و A.4SU(انواع بهینه سازی شده ی BوCدر سنگاپور(

TA.4S(
نوع آموزشی تغییر یافته در سنگاپور بادو كابین جدا از یكدیگر(

EA.4F
﴿آموزش جنگ الكترونیكی(

A.4PTM
مالزی

OA.4M
كنترل كننده ی هوایی خط مقدم

A.4N
شبیه Mبرای نیروی دریایی آمریكا

انواع بهینه شده ی A.4
در سال ۱۹۹۲ هواپیماهای A.4نیوزلندمالزی مورد بهینه سازی كامل قرار

گرفته واز توانایی حمل و از شلیك موشك های ماوریك برخوردار شدند و این

A.4
ها همچنان در حال خدمت هستند.
مشخصات عمومی

خدمه: انفر (در مدل های TA-4J,TA-4F,OA-4F دونفر(
طول: 12.22متر
فاصله میان انتهاى دو بال: 8.38متر
بلندی : 4.57متر
مساحت سطح بال:24.15
وزن خالی : 4,750كیلوگرم
وزن مناسب: 8,318كیلوگرم
حداكثر وزن برای برخاست: 11,136كیلوگرم
موتور:یك موتور توربوجت پرات اند وینیJ52  با توان ۴۱ كیلونیوتون
هواپیماهای مشابه:A.7corsair‚AV.8 harrier‚T.45goshawk

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 3 شهریور 1388    | توسط: ElHaM No1    | طبقه بندی: هواپیماهای جنگنده،     | نظرات()