فانتوم اکتشافی / شناسایی RF-4E

RF-4E
نمونه ایی از جنگنده فانتوم بود که برای شناسایی ساخته شد و در واقع نمونه بدون سلاح F4-E بود. این نمونه با مدل 98LG نیز شناخته میشود. این نمونه موکدا برای صادارات ساخته شد و هرگز به USAF سرویسی نداد. با این وجود RF-4E شماره سریال هایی برای مقاصد مدیریتی و اجرایی برای USAF با خود حمل کرد.
این نمونه فانتوم  سیستم های شناسایی RF-4C با موتور های J79-GE-17 داشت. ولی  ازبدنه اف-4 E خیلی پهن تر ساخته شد. شبیه به F4-E ,موتور های 17 برای RF-4E بعدا به استاندارد 17C درآمدند و درنتیجه دود کمتری ساخته شدند.

Luftwaffe  
آلمان غربی بزرگترین مشتری RF-4E بود. اولین RF-4E توسط Luftwaffe در ژانویه 1969 سفارش داده شد. صنعت آلمان در تولید برخی قطعات زیرپایه بخوبی قطعات امریکایی شرکت کرد  و همچنین حساس برای صادارت دانسته شد.


RF-4E یک دوربین Fairchild KS-87B یا KS-72 در بخش شماره 1 حمل  می کرد. قسمت شماره 2 می توانست سه KS-87 یا به نوبت از دوربین های  KS-72 یا KS-87 حمل کند.بخش سوم یک  دوربینKA-91 یا KS-55Aیا 2 تا دوربین KS-87 حمل میکند.
 
به طور متناوب در این بخش می توان دوربین های نقشه (خوان) نصب کرد. برای عملیات های شبانه RF-4E دوربین های فتوفلشی با خود حمل میکند که رو به بالا از قسمتی در عقب بدنه هواپیما است خارج شده اند . سنسور ها شامل سیستم شناسایی مادون قرمز AAS-18A که بهبود رادار دید کناری UPD-4 و این سیستم پیشرفته Goodyear UPD-4 در یک غلاف و در خط مرکزی سوار میشود.

KA-55A 
یک تک  دوربین سواره شده ثابت, ارتفاع بالا با دید وسیع  . KA-91  دقیقا همین مدل است.

Luftwaffe RF-4E
ها مجهز به سیستم ارتباط اطلاعات هوا به زمین بودند و می توانستند در حین پرواز فیلم تهیه کنند و آن را برای سنجش و ارزیابی زمان واقعی  به فرماندهان جنگ می فرستاد.

اولین RF-4E برای آلمان غربی که با شماره سریال نیروی هوایی امریکا به شماره 69-7448 در 15 سپتامبر 1970 تحویل داده شد. Luftwaffe خدماتش را در 20 ژانویه 1971  با مجموعه Aufklarungeschwader 51 "Immelmann" (AKG 5) در  Bremgarten پایه گذاری شد. دیگر فانتوم های شناسایی مجهز شدند به AKG 52 در 17 سپتامبر 1971.

کلیه 88 فروند RF-4E  به  Luftwaffe تحویل داده شدند. این 88 فروند سریال های نیروی هوای امریکا از 69-7448/7535 را با خود حمل میکردند.
در طی برنامه Peace Trout یک اف-4 های شناسایی Luftwaffe با سیستم پایه گذاری الکترونیک هوشمندELINT  بر روی APR-39  در محل دوربین های دماغه سوارشد. آن میتوانست پستی و بلندی های جلوی دوربین را مشخص و بازشناسی کند.

در 1978 لافت ویف مصم شد که با یک ایده خوب توان RF-4E های شناسایی را با قابلیت دومی ( بنام) ضربتی زمینی افزاریش دهد. در یک برنامه در 1982 پایان داه شد, همه RF-4E های Luftwaffe بوسیله Messerschmitt-Bolkow-Blohm (MBB)  با یک سیستم تحویل سلاح ها متناسب شدند  .آنها برای مقر ها (هارد پوینت ها) تهیه شده بودند و برای پایلون های زیر باله ها سیم کشی شدند. یک هدف نشانه گیر سلاح برای خلبان نصب شد. انتخاب سویچ های سلاح ها در هر دو کابین جلو و عقب تهیه شد. بیش از 6 مجموعه بمب BL-755 ساخت انگلستان می توانست حمل شود.یا بالای 5000 پوند از دیگر مهمات. در گاهی اوقات RF-4E ها با دوربین های جدید تر ارتقا داده میشدند و (سیستم) پرتاب چف  Tracor AN/ALE-40روی آن نصب شد.RF-4E های Luftwaffe برنامه ریزی شدند در طی مدت سال های 1993 تا 1994 اجازه پیدا کنند که گاهی اوقات خدمت فعال داشته باشند


AKG-51
های rf-4eها جایگزین پاناویا تورنادو ها شدند و AKG-52 روی هم رفته منحل شده بود به طوری که خدمت Luftwaffe را رها کردند. چندین فروند RF-4E در طی مدتی به یونان تحویل شدند.

متعاقبا اسرائیل, ایران, یونان و ترکیه به rf-4e ها مجهز شدند. اف-4 های اکتشافی آلمان دماغه گوشه دار داشتند همانند با RF-4B  های نیروی دریایی ایلات متحده و نزدیک به RF-4C های نیروی هوایی ایالات متحده. به هر حال جنگنده های RF-4E اکتشافی که نیروهای هوایی کشور های اسرائیل / ایران / یونان و ترکیه را مجهز کرده بودند نسبت به RF-4C های نیروی هوایی ایالات متحده,  مشخصه دماغه شان طوری بود که مقاومت هوا را کم کند.

پس از آلمان ایران بزرگترین مشتری RF-4E ها بود. یک مجموعه کلی 27 فروندی سفارش داده شد.اولین RF-4E اکتشافی برای نیروی هوایی شاهنشاهی ایران  از خط تولید مک دانل داگلاسدر سنت لوئیس در 1970 خارج شد.!!

اولین اف-4 اکتشافی در 1971 (سال 1349 خورشیدی) تحویل نیروی هوایی شاهنشاهی شد. بیش از 15 فروند دیگر در سال بعد تحویل داده شدند. به هر حال 11 فروند RF-4E تحویلشان به خاطر مسائل سیاسی در فوریه سال 1979 بعد از سقوط شاهنشاه ایران (انقلاب  اسلامی) کنسل شد. بشتر تسلیحات نظامی به ایران متوقف شد.به علت ممنوعیت تسلیحاتی علیه ایران, خبر میرسد که ظاهرا RF-4E ها را اسقاط تا از قطعات آنها برای پرواز چند F-4E باقی مانده استفاده کنند.

اسرائیل

اولین اف-4 اکتشافی ارتش اسرائیل در فوریه  1971  در طی عملیاتPeace Echo I تحویل داده شد. یک مجموعه 12 فروندی از RF-4E ها در مابین سال های 1971 تا 1976 به این کشور تحویل داده شد. همه اف-4 های اکتشافی تحویلی جدید ساخته شدند.

RF-4E های اسرائیلی مکررا با پشرفت های ساختاری و آویونیک جدید ارتقا داده میشدند .RF-4E اسرائیلی میتوانست موشک هوا به هوای سایدویندر و پایتون های ساخت اسرائیل و موشک هوا به هوای شافیر که خود ساخت اسرائل بود را حمل کند. بنابرین آنها داشتند تجهیزات آویونیکی و اکتشافی شناسایی بومی را تهیه میکردند.

هشت فروند RF-4E جدید ساخته شده به نیروی هوایی یونان تحویل داده شد.

این هوایپماهای اکتشافی جدید جایگزین جت های اکتشافی شناسایی RF-84F  تاندرفلش و Mira 348 که  شدند.rf-4e های یونان مجهز به رادار دریافت خطر RWR بودند. رادرار های RWR بر روی مدخل ورودی هوا و روی باله عمودی سوار شدند.
هشت فروند RF-4E هم به نیروی هوایی ترکیه تحویل داده شند. هواپیماهای نو ساخته شدند و اولین شبح اکتشافی در نوامبر 1978 اسکادران  شماره 113 در Eskisehir تحویل داده شد.  و آن را مجهز کرد.
سریال های RF-4E های مک دانل داگلاس

69-7448/7455       McDonnell RF-4E-43-MC Phantom (for Luftwaffe, 3501-3508)
69-7456/7462       McDonnell RF-4E-44-MC Phantom (for Luftwaffe, 3509-3515)
69-7463/7481       McDonnell RF-4E-45-MC Phantom (for Luftwaffe, 3516-3534)
69-7482/7510       McDonnell RF-4E-46-MC Phantom (for Luftwaffe, 3535-3563)
69-7511/7535       McDonnell RF-4E-47-MC Phantom (for Luftwaffe, 3564-3588)
69-7590/7595       McDonnell RF-4E-45-MC Phantom (for Israel, Peace Echo I)
72-0266/0269       McDonnell RF-4E-48-MC Phantom (for Iran)
74-1725/1728       McDonnell RF-4E-61-MC Phantom (for Iran)
74-1729/1736       McDonnell RF-4E-62-MC Phantom (for Iran)
75-0418/0423       McDonnell RF-4E-63-MC Phantom (for Israel, Peace Echo V)
77-0309/0316       McDonnell RF-4E-66-MC Phantom (for Turkey)
77-0357/0358       McDonnell RF-4E-66-MC Phantom (for Greece)
77-1761/1766       McDonnell RF-4E-66-MC Phantom (for Greece)
78-0751/0754       McDonnell RF-4E Phantom (Iranian AF)
               Order cancelled in 1979, planes reduced to components.  
78-0788           McDonnell RF-4E Phantom (Iranian AF)
               Order cancelled in 1979, plane reduced to components.  
78-0854/0864      McDonnell RF-4E Phantom (Iranian AF)
               Order cancelled in 1979

منابع:
1.     McDonnell Douglas Aircraft Since 1920: Volume II, Rene J. Francillon, Naval Institute Press, 1990.
2.     McDonnell F-4 Phantom: Spirit in the Skies. Airtime Publishing, 1992.
3.     Modern Air Combat, Bill Gunston and Mike Spick, Crescent, 1983.
4.     The American Fighter, Enzo Angelucci and Peter Bowers, Orion, 1987.
5.     United States Military Aircraft Since 1909, Gordon Swanborough and Peter M. Bowers, Smithsonian, 1989.
6.     The Illustrated Encyclopedia of Aircraft Armament, Bill Gunston, Orion, 1988.

مترجم و نویسنده: سامان مردانی
کلیه حقوق مطلب متعلق به دو سایت http://www.fediran.com  و http://www.centralclubs.com است.

 

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 3 شهریور 1388    | توسط: ElHaM No1    | طبقه بندی: هواپیماهای جنگنده،     | نظرات()