عکس از هواپیمای توپولف TU 154 هواپیمایی زاگرس و 2 عکس از MD 82 خورس ایرنوشته شده در تاریخ دوشنبه 15 شهریور 1389    | توسط: ElHaM No1    | طبقه بندی: هواپیماهای مسافربری،     | نظرات()